ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕРВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект и главна цел:

Проект:BG16RFOP002-2.073-1939-С01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19» 
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места 

Бенефициент: «ПРИНТЕРДЖЕТ» ООД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране. Начало: .28.09.2020г. Край: 28.12.2020г.